Fera Science FAPAS Yeterlik Testleri

  • Gıda Kimyası
  • Gıda Mikrobiyolojisi
  • GDO
  • Su ve çevre

Ayrıca laboratuvarlar tarafından doğrulama analizlerinde ve iç kalite kontrol sistemlerinde kullanılan FAPAS® Test Materyalleri ve Referans Materyaller de ürün portföyümüzde yer almaktadır.

www.fapas.com