Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları

Hayvansal üretimde antibiyotikler, büyüme destekleyicileri, NSAID’ler, sakinleştiriciler gibi veteriner ilaçları kullanılmaktadır.

Bu tür ilaçların kalıntıları, et ve kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, yumurta, deniz ürünleri ve bal dahil olmak üzere hayvansal kaynaklı gıdalarda insanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kullanılması tamamen yasaklanmış maddeler bulunmakla beraber birçok ülkede hayvansal ürünlerde veteriner ilaç kalıntıları için maksimum kalıntı limitleri (MRL) belirlenmiş ve ulusal izleme programları oluşturulmuştur.

Kalıntı analiz metotları

Gıdalarda antibiyotik ve hormon kalıntılarının analizi için hızlı test kitlerinden LCMSMS’e kadar çeşitli analitik metotlar mevcuttur.

İhtiyacınıza en uygun analiz metodunu birlikte belirlemek için sizi arayalım.

Kalıntı Analiz Metotları | Bilgi Talep Formu