Gıda bileşenleri analizlerinde enzimatik metotlar birçok uluslararası kuruluş tarafından (ör. AOAC, IFU, IDF, ISO ve OIV) referans yöntemler olarak kabul edilmiştir. Metotlar pek çok parametre için halen altın standarttır.

Gıdalarda Enzimatik Analizler

Asitler

 • Asetik asit analizi
 • L-Askorbik asit anali
 • Sitrik asit analizi
 • Formik asit analizi
 • Glukonik asit analizi
 • Glutamik asit analizi
 • D-3-Hidroksibutirik asit analizi
 • D-Isositrik asit analizi
 • D/L-Laktik asit analizi
 • L-Laktik asit analizi
 • D-Malik asit analizi
 • L-Malik asit analizi
 • Oksalik asit analizi
 • Süksinik asit analizi
 • Tartarik asit analizi

Şekerler

 • Beta glukan analiz
 • D-Glukoz analizi
 • D-Fruktoz analizi
 • D-Galaktoz analizi
 • Maltoz analizi
 • Raffinoz analizi
 • Nişasta analizi
 • Sakkaroz analizi

Diğer

 • Asetaldehit analizi
 • Amonyak analizi
 • Üre analizi
 • Kolesterol analizi
 • Bakır analizi
 • Etanol analizi
 • Gliserol analizi
 • Demir analizi
 • Nitrat analizi
 • D-Sorbitol/Xylitol analizi
 • Serbest Sülfit analizi
 • Toplam Sülfit analizi

Enzimatik analiz ihtiyaçlarınız için referans metotlar, kullanıma hazır test kitleri, otomasyon sistemleri, hızlı analizör metotları arasından uygun olanı birlikte belirlemek için aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.

Enzimatik Analiz Metotları | Bilgi Talep Formu