Gastroenterit başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açan çok sayıda gıda kaynaklı patojen mikroorganizma (bakteriler, virusler, protozoa ve parazitler) bulunmaktadır.

Yaygın olarak rastlanan ve insan sağlığı için önemli risk taşıyan gıda kaynaklı patojenlerin belirli gıda maddelerinde analizleri zorunludur.

  • Salmonella spp / Salmonella Enteritidis / Salmonella Typhimurium
  • Listeria monocytogenes / Listeria spp.
  • Campylobacter spp. (C. jejuni, C. lari)
  • Cronobacter spp.
  • E.coli O157:H7
  • E.coli STEC
  • Bacillus cereus
  • Vibrio

Patojen analizleri için standard refereans metotlar veya alternatif metotlar kullanılabilir. Analiz edilen ürüne uygun olmayan metotların kullanılması hatalı negatif sonuçlara sebep olmaktadır.

Patojen analizlerinizde matriks, numune sayısı, mevcut donanım ve personel altyapınıza bağlı olarak, en uygun analiz metodunu birlikte belirlemek için sizi arayalım.

Patojen Analiz Metotları | Bilgi Talep Formu