Gıda endüstrisinde ham madde, yüzeyler ve son ürünlerin mikrobiyolojik kalitesini ölçmek için kullanılan mikrobiyolojik analiz metotları 2 çeşittir:

Referans metot: Uluslararası standard metotlar (ISO, BAM, … genellikle klasik mikrobiyoloji)

Alternatif metot: belirli bir ürün grubunda referans metotla aynı analitin tespit veya sayımı için geliştirilmiş, referans metoda göre genellikle daha kısa sürede sonuç veren metotlar (ör. kromojenik metotlar, real-time PCR, ELISA)

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne göre:

“Alternatif analiz metotlarının kullanımı; Ek-1 ve Ek-2’de verilen referans metotlara karşı onaylanması ve EN/ISO 16140 sayılı standart veya diğer uluslararası kabul görmüş benzer bir standartta yer alan protokoller doğrultusunda sertifikalandırılmış tescilli bir metot olması halinde kabul edilir.”

Kromojenik metotlar gıda analizlerinde yaygın olarak kullanılan düşük maliyetli alternatif metotlardır.

Kromojenik metotlar (kromojenik besiyerleri) hem patojen hem de indikatör mikroorganizmaların analizlerinde zaman kazandırmanın yanında, laboratuvarın sarf malzeme, iş gücü, atık ve enerji gibi maliyetlerini azaltarak verimliliği artırır.

  • Salmonella kromojenik metot
  • Listeria spp / Listeria monocytogenes kromojenik metot
  • Bacillus cereus kromojenik metot
  • E.coli / Koliform kromojenik metot
  • Koagulaz pozitif Stafilokok kromojenik metot
  • Enterobacteriaceae kromojenik metot
  • E.coli O157:H7 kromojenik metot
  • Campylobacter kromojenik metot
  • Cronobacter kromojenik metot

Analiz ihtiyaçlarınıza ve laboratuvarınızın iş akışına uygun metot önerilerimizi görüşmek için bize aşağıdaki formdan ulaşabilirsiniz.

Kromojenik Analiz Metotları | Bilgi Talep Formu